• محمد رضا زائری   MorzaeriZaeri@

    1397/04/13 ساعت 14:05

    با این استدلال باید طرح ممنوعیت تردد کلیه خودروهای کشور در دستور کار قرار گیرد، چون باعث سوانح متعدد رانندگی شده اند! همچنین طرح تعطیلی کلیه بانکها بررسی شود زیرا فرصت سوء استفاده‌های کلان مالی و پولشویی فراهم کرده اند! #استدلال

  • اصل اخلاقى: #استدلال کنیم نه #تمسخر نتیجه: شنیدنى‌تر و مؤثرتر خواهد بود لطفا" در قبول یا رد کوت بفرمایید