• موسی #غنی_نژاد می‌گوید فراگیر شدن احساس ناامنی اقتصادی، تبعات سیاسی دارد: زمینه قدرت گرفتن افراطی‌ها فراهم می‌شود و مردم دوباره به #استبداد_منور متمایل می‌شوند. اما مساله این است که وقتی استبداد روی کار بیاید معلوم نیست چقدر منور خواهد بود.

      #تجارت_فردا
      http://tejaratefarda.com/fa/tiny/news-۳۳۲۳۰ …