• سید جواد ساداتی نژاد   drsadatinejad@

  1397/09/26 ساعت 15:22

  امروز همراه با دیگر نمایندگان استان اصفهان در جلسه‌ای که با دعوت #رئیس_مجلس برگزار شد شرکت کردیم. آقای لاریجانی از نمایندگان #استان_اصفهان درخواست کرد که در جلسات مجلس حضور پیدا کنند و قول داد شخصا موضوع ردیف سامانه دوم و تونل گلاب در لایحه #بودجه۹۸ را پیگیری کند.

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/07/04 ساعت 16:12

  «کسب رتبه برتر شرکت آبفا استان اصفهان در بین شرکتهای صنعت آب و برق کشور» #شرکت_آب_و_فاضلاب #استان_اصفهان موفق به کسب رتبه برتر در زمینه توسعه #ورزش ، سلامتی و نشاط کارکنان در بین شرکتهای صنعت #آب و #برق در کشور گردید. http://jahaneghtesad.com/٪da٪a۹٪d۸٪b۳٪d۸٪a۸-٪d۸٪b۱٪d۸٪aa٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۷-٪d۸٪a۸٪d۸٪b۱٪d۸٪aa٪d۸٪b۱-٪d۸٪b۴٪d۸٪b۱٪da٪a۹٪d۸٪aa-٪d۸٪a۲٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۱٪d۸٪a۷-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۳٪d۸٪aa٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪a۷٪d۸٪b۵٪d۹٪۸۱٪d۹٪۸۷٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪af٪d۸٪b۱/ …

 • روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

  1397/06/17 ساعت 15:31

  «امامزادگان عظیم الشان منشاء وحدت در جامعه هستند» #اداره_کل_اوقاف #امور_خیریه #استان_اصفهان #بقاع_متبرکه #خیرین http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۲٪d۸٪a۷٪d۸٪af٪da٪af٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۸٪b۹٪d۸٪b۸٪db٪۸c٪d۹٪۸۵-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۴٪d۸٪b۴٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۹٪۸۵٪d۹٪۸۶٪d۸٪b۴٪d۸٪a۷٪d۸٪a۱-٪d۹٪۸۸٪d۸٪ad٪d۸٪af٪d۸٪aa-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۸٪ac٪d۸٪a۷/ …

 • محسن مهرعلیزاده   M_Mehralizadeh@

  1396/10/17 ساعت 17:58

  اولین انتصاب در سطح استان و در دوره مدیریت جدید، انتصاب یک زن بعنوان مدیرکل #بهزیستی بود. روند #جوان_گرایی و استفاده از بانوان متخصص در #استان_اصفهان ادامه خواهد داشت.