• اگه گفتین یکی از مهمترین ویژگی‌های شوروی در زمان حکومت #استالین چی بود؟ راهنمایی اینکه سال ۱۹۳۷ اوجش بود!

  • سینا رحیم پور   sinarahimpour@

    1397/10/07 ساعت 17:14

    هنرمند یعنی #لوریس_چکناواریان می‌گوید برای سمفونی رستم و سهراب پول نگرفته چون پدر و مادرش از زندان و کشتار #استالین گریخته بودند و در ایران به آنها جا دادند و این سمفونی را به مردم ایران تقدیم کرده تا قدردانی کرده باشد و اشک می‌ریزد این گفت‌وگو را از دست ندهید

  • روزنامه هفت صبح   7sobh@

    1396/08/30 ساعت 20:03

    ویدیو هفت|روایت جعلی از اقامتگاه #استالین ،#چرچیل و #روزولت در تهران http://۷sobh.com/id/۱۸۸۲۵۵ ارسالی از اپلیکیشن هفت صبح