• وزیر ارتباطات در نشست چهارجانبه نمایشگاه باکوتل آذربایجان پیشنهاد ایجاد یک مرکز منطقه‌‌ای برای حمایت از فعالیت‌های #استارت‌آپی را داد و تاکید کرد ین مرکز می‌تواند با مشارکت چهار کشور منطقه‌ای ایجاد شود و ایران نیز آمادگی دارد میزبان این مرکز در تهران باشد.