• سید علی طاهری   drtaheriali@

    1397/10/20 ساعت 09:22

    مرحوم لطفی جزو نوازندگان و موسیقی‌دانانی بود که برای این حرفه، هدف مقدس قائل بود، آن مرحوم، هنر را وسیله‌ای برای دفاع از کشور و انقلاب می‌دانست و در مقابل هنرمندنماهای منحرف از نظام اسلامی، موضعگیری می‌کرد. #استاد_لطفی

  • روزنامه هفت صبح   7sobh@

    1396/02/12 ساعت 10:06

    ویدیو هفت|به یاد #استاد_لطفی http: //۷sobh. com/id/۱۵۷۴۴۲ ارسالی از اپلیکیشن هفت صبح