• بهنام بهزادی   behnam_beh@

    1398/02/25 ساعت 16:47

    شما نفهمیدید. هیچکدامتان هرگزنفهمیدید که #شجریان درحال مردن نیست. شجریان نخواهد مرد. شجریان زنده‌است و زنده خواهدبود. زنده‌است در روزی که نام و یادی ازوکیل و وزیر و … وجود نخواهد داشت. اشکالی اگرهست، اینجاست که #استادشجریان دیگرشما را به حضور نمی‌پذیرند.

  • تهیه کنندۀ برنامه‌ای که صدای #استادشجریان رو برداشته صدای پسرش رو گذاشته روی فیلم #دلشدگان هرکس هست، سلام من رو بهش برسونید و بگید بزرگوار! تو دیگه کی بودی