• حسن خسروآبادی   H_khosroabadi@

    1397/04/13 ساعت 09:08

    #سربسته: وقتى ی نفر حرفایی که انتظار نداری رو می‌زنه، باید به رفتارهای آیندش شک کنی! میاد؟ نمیاد! میاد! نمیاد؟ … ً ً ً ً ً ً ً ً #از_سرخه_تا_راین

  • حسن خسروآبادی   H_khosroabadi@

    1397/04/12 ساعت 14:53

    #سربسته: امروز وقتی شنیدم گفته: …اگه نذارن نفت ما به جهان صادر بشه، نفت منطقه صادر نمیشه … یاد روزای آخر صاحب عکس زیر افتادم!!! هرکی اینو میشناسه بزنه لایکو! هرکی هم از عاقبتش خبر داره، بنویسه همه بدونن الان کجاست!!! #از_سرخه_تا_راین