• مونا هوبه فکر   MonaHoobehfekr@

      1396/12/09 ساعت 22:01

      طبقه بالایی یهودی هستن و الان دارن با صدای بلند و دسته جمعی دعا میخونن. چقدر خوبه همه بتونیم کنار هم زیست کنیم و بهم احترام بزاریم . #از_خودمون_شروع_ کنیم