• حسین کازرونی   kazeruni@

    1397/08/17 ساعت 15:26

    ترکیب نیروهای یمنی متحد ائتلاف تحت رهبری #سعودی در این عملیات که از سه قسمت اصلی تشکیل شدند: نیروهای جنوبی موسوم به لواءالعمالقه. نیروهای ساحل غربی موسوم به تهامه و نیروهای گارد جمهوری تحت فرمان طارق صالح، برادرزاده علی عبدالله صالح. آموزش این نیروها عمدتا در #اریتره انجام می‌شود