• احسان محمدی   ehsanm92@

    1398/02/18 ساعت 16:24

    برای فروش: کفش‌های نوزاد، هرگز پوشیده‌نشده «For sale: baby shoes, never worn» داستانک تلخ شش‌کلمه‌ای. اشاره غیرمستقیم به مرگ جنین یا نوزادی که هرگز کفش‌هایش را نتوانسته بپوشد. برخلاف ادعاها بعید است کار #ارنست_همینگوی باشد.