• میلاد علوی   miladalavii@

    1397/09/17 ساعت 14:27

    عجایب روزگار یعنی «اتحادیه قنادان تهران» یک شیرینی فروشی را به دلیل #ارزان_فروشی جریمه کند (منبع:شهروند) در حالی که بر اساس قسمت آخر ماده ۵۷ قانون نظام صنفی و ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی #گرانفروشی جرم است. یاد باد #سعدى و حکایات گلستانش: « …سگ را گشاده و سنگ را بسته‌اند.»

  • پدیده برخورد با #ارزان_فروشی «شیرینی را کیلویی ١٢‌ هزار تومان می‌فروخت. ناگهان قیمت را ١٩‌ هزار تومان کرد. پرسیدیم چرا؟ گفت به خاطر ارزان‌فروشی جریمه شده و حالا مجبور است با قیمت بالاتر بفروشد.» / شهروند