• حسام الدین قاموس مقدم   hesam_ghm@

      1397/04/10 ساعت 00:36

      تو خیال کردی قاسم برا خوشگذرونی و عیاشی می‌خواد بره اونور آب؟ اونوقت که وقت خوشگذرونیش بود کنار جاده آب می‌فروخت. حمالی می‌کرد. به خدا ما چیز زیادی نخواستیم. می‌خوایم بریم یه جزیره که سرمون تو لاک خودمون باشه، کار باشه، امنیت باشه، آب باشه … #ارتفاع‌پست #خرمشهر #آبادان