• اگر مدیران و مسئولان #سواد_رسانه_ای و مهارت #ارتباطی داشتند و معتقد به #شفافیت و #اطلاع_رسانی به موقع و دقیق و کامل بودند خیلی از مشکلات و اعتراض‌ها و انتقادات نبود یا در مسیر واقعی خودش قرار می‌گرفت.

  • محمد کمالی   mKamali@

    1397/07/30 ساعت 11:51

    #لکنت همراه با آشفتگی‌های گفتاری، مکث‌های هنگام برقراری ارتباط و رفتارهای تقلاگونه است که در افراد دارای لکنت تحت تاثیر طرف مقابل یا شرکای #ارتباطی تشدید می‌شود. نحوه برخورد دیگران با فرد دارای لکنت بسیار مهم است. حضور دیگران در #نگرش فرد مبتلا، به لکنت خود تاثیر بسزایی دارد …۵