• عباس رضایی ثمرین   AbbasRezaeiS@

    1398/04/15 ساعت 11:00

    ۳- عملکردجانسون‌اندجانسون در این بحران، به عنوان یکی از نمونه‌های موفق مدیریت و #ارتباطات_بحران شناخته می‌شود. بعد از تایید رابطه بین مصرف کپسول و مرگ هفت نفر، جانسون‌اندجانسون سریع وارد عمل شد و ۳۱ میلیون قوطی کپسول تایلنول را از سراسر آمریکا جمع و اخطار منع مصرف صادر کرد.

  • عباس رضایی ثمرین   AbbasRezaeiS@

    1397/08/09 ساعت 15:40

    کمپین روابط عمومی #بانک_ملی برای جبران مافات #ارز_اربعین با کلیدواژه‌هایی مثل #ایثار_بانک_ملی این بانک را در جایگاه طلبکار و بانک‌های دیگر را درجایگاه بدهکار می‌نشاند. این کار از جمله نبایدهای مهم در #ارتباطات_بحران است. باید برای اقناع تلاش کرد نه حواله دادن انتقادات به دیگران!