• سید محمد حسینی   hosseini_info@

    1397/08/04 ساعت 22:08

    درحرم امام علی (ع) به نیت عزیزانی که التماس دعا داشتند، #زیارت و نماز خواندم. به یاد #امام_خمینی که درمدت ۱۳ سال تبعید در نجف، «زیارت جامعه» راترک نکرد این متن گهربارِ امام شناسی راقرائت کردم وچنددعای دیگر که در این فضا تاثیر وحظّ خاصی دارد. خدانصیبتان نماید. #اربعین_حماسه_حضور