• سید علی کاشفی خوانساری   KashefiKhansari@

    1398/03/19 ساعت 09:22

    من زیاد فیلم نمی‌بینم اما از فیلم کلبه هم لذت بردم و هم حسرت خوردم که چرا کاری مشابه درباره اسلام و عرفان اسلامی نشده است. موضوع فیلم یک مکاشفه و سفر معنوی و همکلامی وحیانی است. انسان روزی راه نجات را که همان ایمان و عشق و عرفان است می‌یابد. #ادبیات_دینی #سینماحقیقت #عرفان