• فیلسوفان همیشه داستان گفته‌اند، اما از نوعی دیگر - فلسفه‌ورزی انسان‌ها نه با #استدلال عقلانی، بلکه با قطعه‌ای #ادبی شروع می‌شود (کاستیکا براداتان، لس‌آنجلس ریویو آو بوکز، ۱۴۰۰ کلمه، ۹ دقیقه) http://tarjomaan.com/neveshtar/۹۰۴۸/

 • محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

  1396/11/13 ساعت 09:23

  نوشته بود:قبلاشما را خیلی دوست میداشتم. حال که فهمیدم چنین مواضعی داریدنظرم عوض شده. گفتم:مرا برای تواناییها وآثار #ادبی و #هنری ام دوست میداشته‌ای؛که آنها همچنان برقرارند. اما اگرمنظورت این است که بعداز عمری،عقایدم را برای خوشایندتو تغییر دهم، که این خیلی خودخواهانه است!

 • محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

  1396/11/03 ساعت 14:23

  حکیمی را پرسیدند: #دوست بهتر است یا برادر؟ گفت: برادری که دوست باشد. قدر برادران خود را بدانیم. #اخلاقی #ادبی

 • خبرگزارى صبا   khabargozarsaba@

  1397/08/15 ساعت 09:51

  جشن هزار #کتابخانه کانون در هفته‌ #کتاب هم‌زمان با بیست‌وششمین دوره هفته کتاب، برنامه‌های #کانون_پرورش_فکری_کودکان_و_نوجوانان در سه محور #فرهنگی، #ادبی و #هنری، به پاسداشت این هفته خواهد پرداخت. اینجا بخوانید https://goo.gl/۶ghCWk #صبا

 • محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

  1396/11/21 ساعت 12:10

  خودروی جوان سفرکرده، درکوچه جلو منزل،غریب افتاده بود و لایه‌ای ضخیم از غبار بر آن نشسته بود.مادر وقتی آن را به این حالت دید اشکش سرازیر شد.صبح روز بعد که از #مسجد برمی گشت، دید که باران، غبارها را شسته و برده بود.احساس کرده دلش جلایافته و روشن شده است.لبخند شکر زد. #اخلاقی #ادبی

 • محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

  1396/11/07 ساعت 10:14

  هرچند ازبیشترجهات،جامعه ما ازدیگرجوامع بسیار بهتر است،اما نسبت به آنچه از یک جامعه اسلامی #انقلابی انتظار می‌رود،متاسفانه بسیاری ازما داریم دچارعقبگردبه جاهلیت پیش ازانقلاب می‌شویم.ازجمله این موارد، بی تعهدی به عهد، دروغگویی و همه چیز را بامعیار نفع شخصی سنجیدن است. #اخلاقی #ادبی