• شهاب جوانمردی   vagheanke@

    1398/01/06 ساعت 03:37

    شب افتاده ست و من تنها و تاریکم و در ایوان و در تالاب من دیری ست در خوابند پرستوها و ماهیها و آن نیلوفر آبی بیا ای مهربان با من ! بیا ای یاد مهتابی ! #شب_نوشت #اخوان‌ثالث