• اکبر نصرالهی   AkbarNasrollahi@

  1397/03/06 ساعت 05:33

  #پوشش_خبری #شمشادی #زابل ادعای بزرگ در مورد احساسات و کرامت مردم آن هم در منطقه‌ای با گسل قومتیتی بالا، بدون تحقیق در مورد صحت آن و ذکر منبع‌، مغایر با اصول #اخلاقی و #حرفه‌ای و #ملی است. علاوه بر این همکاران و خبرنگاران محترم باید بر تاکتیک #هزینه_از_سرمایه توجه داشته باشند.

 • محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

  1396/11/23 ساعت 14:58

  اینکه آ.روحانی به راحتی می‌تواندسخنان خودخطاب به قوه قضائیه،شورای نگهبان،رقبای سیاسی،صداوسیما وگاه حتی رهبررا،مستقیماًبه خودآنان بگوید،اما بعضاًبصورت یکطرفه،بدون وجودامکان پاسخگویی همزمان برای آنان، این حرفهارادرمجامع عمومی مطرح میکند،قطعاً نمی‌تواندمسئولانه، #اخلاقی و درست باشد.

 • محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

  1396/11/21 ساعت 10:43

  خودروی جوان سفرکرده، درکوچه جلو منزل،غریب افتاده بود و لایه‌ای ضخیم از غبار بر آن نشسته بود.مادر وقتی آن را به این حالت دید اشکش سرازیر شد. صبح روز بعد که از مسجد برمی گشت، دید که باران، غبارها را شسته و برده بود. احساس کرده دلش جلایافته و روشن شده است.لبخند شکر زد. #اخلاقی

 • محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

  1396/11/07 ساعت 10:14

  هرچند ازبیشترجهات،جامعه ما ازدیگرجوامع بسیار بهتر است،اما نسبت به آنچه از یک جامعه اسلامی #انقلابی انتظار می‌رود،متاسفانه بسیاری ازما داریم دچارعقبگردبه جاهلیت پیش ازانقلاب می‌شویم.ازجمله این موارد، بی تعهدی به عهد، دروغگویی و همه چیز را بامعیار نفع شخصی سنجیدن است. #اخلاقی #ادبی

 • سید عزت الله ضرغامی   Zarghami_ez@

  1396/08/01 ساعت 16:29

  که این اقدام باید با حکم قاضی و رعایت شئون #اسلامی ، #اخلاقی و #انسانی صورت گیرد

 • محمد حسین خوشوقت   MKhoshvaght@

  1398/01/29 ساعت 18:28

  در وظایف #هلال_احمر تعریف شما نه صریحا و نه تلویحا نیامده است! چنین اظهاراتی موجب بی آبرویی است و فضای تنفس و اقدام #ایران را در خارج کشور تنگ‌تر خواهد کرد. وظیفه #ملی و #شرعی ماست که چهره‌ای #انسانی،#اخلاقی و #عقلانی از #نظام نشان دهیم صرف نظر از آن چه #سیا و #موساد می‌کنند!

 • محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

  1396/11/27 ساعت 15:07

  به هر سالمندی که می‌رسید چنان به او بنگرید که گویا مهمانی است که به زودی برای همیشه جهان شما را ترک خواهد کرد. در آن صورت، با او با ادب، احترام و شفقت بیشتری رفتار خواهید کرد. #اخلاقی

 • محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

  1396/11/21 ساعت 12:10

  خودروی جوان سفرکرده، درکوچه جلو منزل،غریب افتاده بود و لایه‌ای ضخیم از غبار بر آن نشسته بود.مادر وقتی آن را به این حالت دید اشکش سرازیر شد.صبح روز بعد که از #مسجد برمی گشت، دید که باران، غبارها را شسته و برده بود.احساس کرده دلش جلایافته و روشن شده است.لبخند شکر زد. #اخلاقی #ادبی

 • محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

  1396/11/07 ساعت 10:14

  سالها پیش، جلسه‌ای مشترک با #قزوه داشتیم.با تاخیر رسید. وقتی نشست گفت: یک ساعت منتظر تاکسی ایستاده بودم. خالی میرفتند و سوارنمی کردند."افزود:وضع #اخلاقی جامعه بدجور به قهقرا می‌رود. سران جناحها به جای این دعواهای سیاسی،باید دست به دست هم بدهند و اخلاق جامعه را اصلاح کنند!

 • محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

  1396/11/03 ساعت 14:23

  حکیمی را پرسیدند: #دوست بهتر است یا برادر؟ گفت: برادری که دوست باشد. قدر برادران خود را بدانیم. #اخلاقی #ادبی