• سید محمود نبویان   nabavyan@

    1397/06/27 ساعت 18:44

    #تاجزاده گفته مردم ماگرسنه اندامامابه دنبال دستیابی به آبهای مدیترانه ایم آقای تاجزاده علت گرسنگی مردم راازدوستان هزارمیلیاردی #اصلاح_طلب تان بپرسید.#اختلاس_گران ده‌ها هزارمیلیاردیِ دوستان شما،عامل گرسنگی مردم‌اندنه چیزدیگر آقای تاجزاده ازاختلاس وسیع #ارز ودلارچه خبر؟