• مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1399/02/15 ساعت 15:47

  میون اینهمه #اخبارمنفی و #قرنطینه #کرونا ماهم یه #خبرخوب دیگه بدیم که بچه‌های #پداسیس هم #ونتیلاتور خودشون رو تو همین یک ماه گذشته، با رعایت مسائل پزشکی و قیمت پایین طراحی کردن و ساختن.
  دوست داشتید مثل من ببینید و لذت ببرید و اگر دلتون خواست ازشون #حمایت کنید.@pedasys @exosnews

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1398/10/29 ساعت 17:22

  قبل ازشروع جلسه،رییس جلسه ازم پرسید: چه خبر؟ اگر #خبرخوب داریدبگیدکه اثر #اخبارمنفی این مدت کم بشه!
  گفتم: درسطح جامعه منظورته؟
  گفت: آره!
  گفتم: الان چیزی به ذهنم نمیاد! بایدفکرکنم!
  جوری نگاه کردکه انگارمیخوادبگه: وقتی انقدر فکر میکنی یعنی خبر خوبی نداریم!
  واقعا هم چیزی یادم نیومد!