• علی زادمهر   zadmehr@

    1398/05/19 ساعت 11:52

    اگر این رفتار‌ها را #احمدی_نژادی‌ها انجام می‌دادند متهم می‌شدند به پوپولیسیتی بودن اما چون #حناچی انجام می‌دهد حرکت خوبی است ،شهردار تهران باید کار کند و خدمات شهرداری در شهر دیده شود نه اینکه با دوچرخه سواری و کارهای از این دست دنبال شو و نمایش باشد

  • درسته که هیچکس دل خوشی از جماعت #احمدی_نژادی نداره، اما بالاخره اینجا خانواده نشسته برادر!!

  • علی اصلان شهلا   alishahla13@

    1397/07/21 ساعت 19:39

    بعد از برکناری #احمدی_نژادی مدیر روابط عمومی #شهرداری, اینبار #افشانی در آخرین روزهای خودش, میرزایی معاون برنامه ریزی رو هم ناگهان برکنار کرد!