• فرید مدرسی   faridmod@

    1398/01/16 ساعت 02:23

    این جماعت، از #سیل هم نمی‌گذرند تا میان آوار خانه مردم، اسب قدرت خودرا هی کنند. متن #قاسم_روانبخش راخواندم که گفته پل‌دختری‌ها دولتی‌ها را به خانه راه نمی‌دهند و فقط پذیرای سپاه هستند. اینها نه دل برای مردم می‌سوزانند و نه نظام و نه سپاه، بلکه می‌خواهند #احمدی‌نژاد_دوم بیآفرینند.

  • در #پلدختر و #معمولان با اینکه فاجعه سیل بسیار عمیق گزارش شده مردم به دولتی‌ها اجازه ورود به شهر نداده وفقط به نیروهای مردمی، ارتش و سپاه اجازه دادند! برخی هم بجای نقد عملکرددولت درغیاب لولو سرخرمن «دولت قبل» رو آوردن به #احمدی‌نژاد_دوم ! شنیع‌ها از سیل هم ماهی انتخاباتی میگیرند!