• داوود حشمتی   heshmatid@

    1397/10/11 ساعت 11:55

    دو تحلیل کاملا متضاد از حکم رهبری برای آقای آملی وجود دارد. نکته جالبه اینجاست که #آمدنیوز و #احمدی‌نژادی‌ها که در مخالفت با آملی اشتراک نظر و وحدت‌ رویه داشتند به تضاد تحلیل رسیدند. آمدنیوز حکم جدید را مقدمات آینده درخشان میداند و احمدی‌نژادی‌ها پایان دوران آملی‌ها

  • پرویز امینی   ParvizAmini_ir@

    1397/03/04 ساعت 13:46

    #رشتو ۶/۴ در این رسم، #احمدی‌نژادی‌ها مادام که زعامت سیاسی آنها را بپذیرند، تقویت می‌شوند و روزی که علم استقلال را بردارند و از زیر بلیت آقایان خارج شوند (سال ۸۴)، باید و می‌توان پشتیبان خونین‌ترین دشمنان قدیمی خود (خاتمی و موسوی) شد.