• خبرگزاری صدا وسیما   iribnewsFa@

      1398/03/25 ساعت 19:04

      #بیانیه پایانی #اجلاس_سیکا: با هرگونه تصمیم‌گیری یک‌جانبه که ممکن است به تغییر اوضاع شهر مقدس #قدس بیانجامد، مخالفیم پایبندی به حق قطعی ملت #فلسطین برای تشکیل دولت مستقل فلسطینی به پایتختی شهر قدس را خواستار هستیم