• #اثر_پروانه_ای کاریوس گل خورد، رئال باز هم برد، زیدان رفت، لوپتگی اومد رئال، لوپتگی از اسپانیا اخراج شد. اگه ایران صعود کنه مدیون کاریوسه