• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/05/06 ساعت 11:53

    جزئیات #تصادف شدید در #اتوبان_صدر راننده۲۰۶ مست بود و با ۶کارگر فضای سبز شهرداری که درحاشیه بزرگراه منتظر سرویس خود بودند برخوردکرد. ۳نفر دردم جان باختندو ۳نفر راهی بیمارستان شدند که ۲نفرشان دربیمارستان جان خودرا ازدست دادند

  • روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/10/20 ساعت 15:47

    ۵ تونل شهری تهران پولی می‌شود تونل‌های نیایش، رسالت، توحید، شهدای غزه و امیرکبیر و #اتوبان_صدر مشمول دریافت عوارض شده و خودروهای عبوری برای هر بار عبور باید رقمی را به عنوان عوارض پرداخت کنند که گفته می‌شود حداقل عوارض پیش بینی شده حدود ۳ هزار تومان خواهد بود. /مهر