• #اتفاق_خوب پدرام‌الوندی چهره رسانه‌ای ،حرفه‌ای و دارای دانش ، فکر مدرن و نیروی جوانی مدیرکل اخبار داخلی قدیمی‌ترین خبرگزاری ایران ،ایرنا شد #مدیر_جوان

  • در حالی که دریک شبکه تلویزیون قالیباف صحبت می‌کنددر شبکه‌ای دیگر در اتفاقی قابل توجه ابطحی و کرباسچی پس از سالها از کابینه گفتند #اتفاق_خوب