• اتانازی در ایالت ویکتوریای #استرالیا قانونی شد #اتانازی یا همان مرگیاری (شرایطی که در آن بیمار بنا به درخواست خود خواهان مرگ طبیعی و آرام است) در ایالت ویکتوریا واقع در استرالیا قانونی شد و از ژوئن ۲۰۱۹ به اجرا در می‌آید.