• حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1397/10/19 ساعت 21:38

    در شرایطی که امواج تهدید کننده اقتصاد و جامعه ایران ،در محیط ملی و بین المللی سرکش و خروشانند، برآمدن نسلی از مدیران جوان کاردان،واقع بین و توسعه گرادر بخش خصوصی ،که مسلح به تفکر کارآفرینی و متعهد به فرهنگ خلق ارزشند نقطه امیدی برای آینده این سرزمین است. #اتاقى_براى_همه #اتاق_نهم

  • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

    1397/11/04 ساعت 21:23

    #اتاقی_برای_همه یعنی گفتگوی دولت و بخش خصوصی را از پشت درهای بسته به صحن جامعه و حضور افکار عمومی،نخبگان و صاحبنظران بیاوریم و البته رویکرد گفتگو را نیز از تعامل مبتنی بر کدخدا منشی به گفتگوی صریح مبتنی بر نگرش علمی به اقتصاد و کسب و کار تغییر دهیم. #اتاق_نهم #اتاق_بازرگانى