• رضا اميدوار تجريشى   r_omidvar@

  1397/12/09 ساعت 23:17

  نمایندگانی را برای پارلمان بخش خصوصی انتخاب نماییم تا به دنبال رفع تحریم هاى داخلی و شفافیت مالى و در صدد رفع رانت‌ها باشند. درد بخش خصوصی با لیست‌ها رفع نمی‌شود، دردها با صداقت شجاعت تدبیر و تعقل درمان میشود. #اتاقى_براى_همه

 • رضا اميدوار تجريشى   r_omidvar@

  1397/11/07 ساعت 23:23

  اتاق بازرگانى باید در جایگاه یک وکیل مدافع خوب و حتی مدعی العموم از منظر بخش خصوصی قرار گیرد. هر وقت توانست بر قوانین ضد تولید مانند قوانین جاری سازمان تامین اجتماعی غلبه نماید نشان از زنده بودنش را دارد!!! اتاق بازرگانى باید #اتاقى_براى_همه باشد.

 • مهدي عليپور   alipour_ltd@

  1397/10/26 ساعت 17:34

  عدم ثبت نام جوان‌تر‌های اتاق ایران و در راس آن آقای دکتر #پدرام_سلطانی و حتی نیامدن تعدادی از بزرگان سن و سال دار در انتخابات دور نهم اتاق بازرگانی چه پیامی دارد؟ آیا به دوران #خاموشی پارلمان بخش خصوصی خواهیم رفت؟ #اتاق_بازرگانى #انتخابات #اتاقى_براى_همه @PedramSoltani۱

 • رضا اميدوار تجريشى   r_omidvar@

  1397/10/23 ساعت 20:38

  حضور #جوانان خوش نام و با رزومه مشخص کاری و بدون رانت ، در انتخابات #اتاق_بازرگانى نشان دهنده تغییرات در نگرش اقتصادى #پارلمان_بخش خصوصی خواهیم بود. اتاق بازرگانى باید صدای رساى توسعه ایران باشد و خداى نکرده جایی برای معامله نشود. #اتاقى_براى_همه

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/20 ساعت 22:20

  شکوفایی و بالندگی #اتاق_بازرگانى مانند هر سازمان دیگری در گرو بهره وری و ارزش آفرینی است و اعضاى آن پرچمداران ارتقای بهره وری و ارزش آفرینی در کشور همه به حق انتظار دارند اتاق ایران عصاره فضایل بخش خصوصی و در زمینه بهره وری و ارزش آفرینی نمونه‌ای مثال زدنی باشد. #اتاقى_براى_همه

 • حسین سلاح ورزی   HSelahvarzi@

  1397/10/19 ساعت 16:35

  #شوخی_روز اینکه حاج آقای عسگراولادی با این سن و سال و وضع و حال با قدرت و نشاط در انتخابات اتاق حاضر می‌شوند نشان می‌دهد به رغم همه مشکلات امید به زندگی در فعالان بخش خصوصی بسیار بالاست! #اتاقى_براى_همه