• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

      1398/01/17 ساعت 11:21

      استاندار استان #خوزستان گفت: دستور تخلیه شهرهای #سوسنگرد، #بستان، #ابوهمیزه صادر شده و بانوان و کودکان باید شهرها و روستاها را تخلیه کنند البته جوانان باید با تمام توان خود به ما کمک کرده تا اجازه ندهیم آب وارد شهر شود https://tn.ai/۱۹۸۱۸۷۳