• روزنامه جهان اقتصاد   jahaneghtesad@

      1397/04/11 ساعت 20:07

      «تغییرات اقلیمی در ایران مشکوک به دخالت خارجی‌هاست» رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور خاطرنشان کرد: تیم‌های مشترکی از #اسرائیل و یکی از کشورهای همسایه، #ابرهای در حال ورود به ایران را #غیربارور می‌کنند؛ علاوه بر این ما با بحث #ابردزدی و #برف_دزدی نیز … http://jahaneghtesad.com/٪d۸٪aa٪d۸٪ba٪db٪۸c٪db٪۸c٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۸٪aa-٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۲٪d۹٪۸۴٪db٪۸c٪d۹٪۸۵٪db٪۸c-٪d۸٪af٪d۸٪b۱-٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۶-٪d۹٪۸۵٪d۸٪b۴٪da٪a۹٪d۹٪۸۸٪da٪a۹-٪d۸٪a۸٪d۹٪۸۷-٪d۸٪af٪d۸٪ae٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۴٪d۸٪aa/ …