• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1398/05/18 ساعت 15:35

    #ابراهیم_بدرالدین_الحوثی از اعضای اصلی جنبش انصارالله و برادر #عبدالملک_الحوثی به شهادت رسید.برادر بزرگشان حسین نیز قبلا به شهادت رسیده بود اگر اهل مبارزه خود پیشقراوان جهاد و شهادت بودند میتوان به الهی بودن قیام آنان اعتماد کرد.امااگر صرفا برای دیگران تجویز کردند باید شک کرد