• حسين قهار   Ghahhar@

    1397/03/07 ساعت 18:11

    بازداشت اسدی کاپیتان سابق پرسپولیس به اتهام قتل غیر عمد!! . #ابراهیم_اسدی صبح امروز به جرم قتل غیر عمد توسط ماموران دستگیر شده و در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد تا تکلیفش مشخص شود . هنوز جزئیات پرونده مشخص نیست . برخی پیشکسوتان #پرسپولیس برای پیگیری این مشکل وارد عمل شده‌اند