• سید محمد حسینی   hosseini_info@

      1397/09/15 ساعت 15:45

      نمونه دیگری از #آزادی بیان، تحمل مخالف، مدارا واحترام به نظرات دیگران! دانشگاه سیدنی #أسترالیا دکتر تیم اندرسون را بعد از ۲۰ سال تدریس در این دانشگاه به جرم انتشار یک اینفوگرافی در نقد جنایات #إسرائیل در غزه اخراج و ورود او به این دانشگاه را ممنوع کرد!