• امیر پیمانی   amir_peymani@

    1398/08/20 ساعت 10:06

    ۴)با توجه به پویایی #آینده‌پژوهی ، نمی‌شود به قطع بر روی این نظریه پافشاری کرد و شاید زمانی، دانش و فناوری انسان به سمتی برود که ارجحیت با مدیریت #روباتیک و IT باشد. آن‌وقت است که اگر بشنویم نظریه‌ای عنوان شده که شهرداری را یک سازمان بزرگ مدیریت اطلاعات بداند نباید متعجب شویم