• کتابخانه ملی ایران   nlai_ir@

    1397/06/19 ساعت 16:49

    #در_آینه_اسناد در چنین روزی … سندی که تصویر آن آمده،مکاتبه بازپرس ویژه ۴دادستانی ارتش،باریایت اداره اطلاعات شهربانی کل،مبنی برارسال سوابق #آیت‌الله_طالقانی ،متهم به قدام ضدامنیت داخلی به تاریخ ۲۲ اسفند۱۳۴۱ است. پ.ن: شناسۀسند ۳۹۵-۲۹۴ بوده و در آرشیو ملی ایران، نگهداری می‌شود.

  • محمدرضا نورمحمدیان   mohammadrezanm@

    1396/06/19 ساعت 00:48

    ۱۹ شهریور سالروز درگذشت آیت‌الله سیدمحمود علایی ملقب به #آیت‌الله_طالقانی است. ۴سال پیش درباره او مطلب زیر رو نوشتم: