• ماهنامه پیوست   Peivast@

    1398/06/23 ساعت 18:44

    حسین مزروعی مدیر #آواگیمز هم در توصیف روند جدید فعالیت مجموعه‌اش اشاره می‌کند که حالا می‌توان این شتابدهنده گیم کشور را در قالب یک ناشر هم دید که تمرکزش بر بازی‌های موبایل است و این روزها هم بازگشتی به تولید برای داخل کشور دارد. @avagames_ir – at Zavie | زاویه