• حمید رضا میرزاده   HRMirzadeh@

    1398/02/31 ساعت 23:25

    ۱/ این تصویر در منطقه حفاظت‌شده #کالمند در استان یزد تهیه شده. سگ‌های بلاصاحبی که به زیستگاه #آهو رسیده‌اند و شکار می‌کنند. درواقع آخرین حلقه زنجیر غذارسانی به سگ‌های بدون صاحب (بدون عقیم سازی و اقدامات کنترلی) اینجاست؛ آسیبی که آنها به جمعیت گونه‌های وحشی وارد می‌کنند./

  • یک محیط بان   1mohitban@

    1397/04/14 ساعت 13:56

    ۵ قلاده #یوزپلنگ آسیایی ( ۴ قلاده توله یوز چند ماهه متولد امسال به همراه مادر ) در پارک ملی توران شاهرود توسط محیط بانان مشاهده شد. در همان لحظات نیز ٣٧رأس #آهو درمحل مشاهده شد که این نشان از وجود طعمه مناسب و پویایی این خانواده است. عکسهااز: محیط بان مهدی خورسندی عرب ‌‌

  • تلاش #اورژانس اسفراین برای نجات آهوی زخمی که متاسفانه بی نتیجه ماند این #آهو در اثر #تصادف با خوردو در جاده زخمی شده بود