• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/01/31 ساعت 11:56

    بر اساس بخشنامه سازمان آموزش و پرورش، از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری پرداخت #حقوق و مزایای کلیه کارکنان منوط به ارائه گزارش عملکرد و تایید آن شد #آموزش_پرورش

  • گیسو فغفوری   Gfaghfouri@

    1396/10/18 ساعت 16:15

    #فرهنگستان زبان فارسی در نهایت به واژه #تربیت به جای #آموزش_پرورش رسیده است شاهکار دیگری از آقای حداد برای ساخت هر واژه ۱۱۴۰۰۰۰۰ تومان خرج می‌شود برای این چقدر درمی آید ؟ این تغییردرشورای عالی انقلاب فرهنگی مورد تایید قرار گرفت اما تصویب نشده هنوز! https://www.isna.ir/news/۹۶۱۰۱۸۰۹۵۳۸/٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۱٪D۹٪۸۲٪D۸٪AA-٪D۸٪A۲٪D۹٪۸۵٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۲٪D۸٪B۴-٪D۹٪۸۸-٪D۹٪BE٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۸٪D۸٪B۱٪D۸٪B۴-٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷-٪DA٪A۹٪D۹٪۸۴٪DB٪۸C٪D۸٪A۷٪D۸٪AA-٪D۸٪AA٪D۸٪B۹٪D۸٪B۷٪DB٪۸C٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۸٪AA-٪D۸٪B۲٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۳٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶٪DB٪۸C-٪D۹٪۸۵٪D۸٪AF٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۸٪B۳-٪D۹٪۸۵٪D۸٪AE٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۴٪D۹٪۸۱ …