• نتایج طرح آمارگیری #نیروی_کار بهار سال ۹۸ نشان می‌دهد سهم #جمعیت_بیکار ۱۰ ساله و بیشتر #فارغ‌التحصیل #آموزش_عالی از کل بیکاران کشور ۴۰.۳ درصد است که نسبت به بهار ۹۷، ۳.۹ درصد افزایش یافته است.

  • خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1398/02/01 ساعت 18:57

    #وزیر_علوم:طرح سامان‌دهی #آموزش_عالی اجرا می‌شود/هم اکنون بالغ بر۲هزار و۸۵۰دانشگاه وموسسه آموزش عالی در کشور فعال است که عمدتا شامل مراکز کوچک هستند/کشورمادرحال حاضر به این تعدادموسسه و مرکز آموزش عالی نیاز نداردوبایدوضعیت آموزش عالی کشور سروسامان پیدا کند https://tn.ai/۱۹۹۴۲۱۲

  • معصومه ابتكار   ebtekarm_ir@

    1397/10/13 ساعت 06:11

    این اصلاح مسیر حرکت علمی کشور بدلیل درایت و آزادگی تصمیم گیران و ظرفیت بالای #آموزش_عالی امکانپذیر شد. انتظار میرود با این رویکرد اصلاحی و حذف کنکور ، در #دانشگاه‌ها کیفیت بر‌کمیت غلبه کند و مهارتهای زندگی برای انسان بودن در کنار مهارتهای علمی ترویج یابد.