• مژگان جمشیدی   mojganjamshidi7@

    1396/09/12 ساعت 19:28

    هشدار ۵۰نفر از نخبگان منابع طبیعی دانشگاههای کشوربه وزیر جهادکشاورزی: #خلیل_آقایی در زمان مجلس نهم با همکاری برخی نمایندگان، قصد تصویب طرح مخربی را داشته که ما آن را طرح توسعه زمین‌خواری در کشور نامیدیم. #آقایی قرار است رییس سازمان جنگلها شود http://ion.ir/News/۲۹۹۲۳۸.html … …