• #هوشنگ_عابدی سردبیری که بیش از یک دهه روزنامه #آفرینش را هدایت کرد درگذشت. در رسانه کمتر کسی اینقدر صبر و بردباری دارد که سال‌ها یک رسانه نه چندان مشهور و نه‌‌چندان موفق را تاب بیاورد. انسان محجوبی بود. روحش شاد.