• سینا قنبرپور   SGhanbarpour@

    1398/07/07 ساعت 23:55

    تصمیم بعد از #مرگ چه شدن دست آدمی نیست ولی من همچنان آرزو دارم در دشتی دفن شوم که نسیم خوبی می‌وزد و تبدیل به مزرعه #آفتابگردان شود شاید هم درخت #تبریزی که هنگام #پاییز باد برگ‌هایم را برقصاند و برود ….

  • سینا قنبرپور   SGhanbarpour@

    1397/09/07 ساعت 21:12

    گرچه به نظرم وقتی #مرگ رقم خورد تجربه ادراک ما متحول و متفاوت می‌شود ولی به جد وصیت می‌کنم مرا در دشتی به خاک بسپارید که نسیم و #باد به راحتی در آن بوزند شاید تبدیل به #گل #آفتابگردان شدم خدا را چه دیدید