• محمد جواد آذری جهرمی   azarijahromi@

    1397/10/21 ساعت 13:56

    تاکنون جلسات با استارت‌آپها را برای ماهیت تاریخی در کلاه فرنگی برگزار می‌کردیم، #وزیر_عمارت هم‌مانند #خارج_از_دید ⁩ و … تنها به‌درد شب‌نامه‌ها می‌خورد و نه انتشار واقعیات. عالم محضر خداست. این دفتر و آن دفتر ندارد. مشخصا #آشنایان ⁩شما سخت مشغولند.