• یکسال هست به هر نحوی موضوع تخلفات گسترده و ثبت سفارش‌های سفارشی در وزارت صمت را فریاد میزنیم. اما چه میشود که دوستان ما در مجلس برای وزیری که تا دو روز پیش خواستار استیضاح او بودند جلسه معارفه و آشنایی میگیرند!؟ #شریعتمداری #آزمون_مجلس