• مریم محمد خانی   Maryamim1@

      1399/09/03 ساعت 00:51

      صادق داشت می‌رفت بخوابه سرش محکم خورد به دیوار و پخش زمین شد. فعلا نگذاشتم بخوابه‌. نشوندمش اینجا، نیم ساعته پنج دقیقه یک بار جیغ می‌زدم صادق که ببینم گیجه یا به اسمش واکنش نشون می‌ده :))
      #آزمایش_علمی