• نيلوفر حامدي   NiloofarHamedi@

    1398/03/29 ساعت 12:23

    آنقدر شهرها را خالی از #زنان دیدید که حالا در حفظ امنیت آن‌ها کم آوردید. هرچقدر هم ما فریاد بزنیم که شما مسوول امن کردن شهر هستید انگار نه انگار. چقدر درباره پل‌های عابر ناامن هشدار دادیم و گوش ندادید. #آزار_زنان @harasswatch